EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
her kan du beregne "åop"

ÅOP er forkortelsen for "årlige omkostninger i procent", der udtrykker den samlede omkostning for et lån udtrykt i procent.

brug vor åop beregner og kontroller dine låne oplysninger

Her i Bankinfo har vi skabt et beregningsprogram, der kan udregne åop før og efter skat for et lån, hvor man skal betale en regelmæssig månedlig låneydelse over en bestemt tilbagebetalingsperiode.

Er betalingerne uregelmæssige - f.eks. ved overspringelse af en månedsydelse mv - kan denne beregner ikke bruges. Benyt i stedet vor avancerede beregner, der kan beregne åop for uregelmæssige betalinger. klik her for en uregelmæssig åop beregning.

Bemærk venligst følgende: 

  • Låneprovenu er det beløb, låntager rent faktisk modtager i f.eks. kontanter fra kreditgiver. Det er ikke lånets hovedstol, der også indeholder etableringsomkostninger mv.
  • Den månedlige ydelse skal ikke blot indeholde den beregnede finansielle månedlige låneydelse, men også et evt. månedligt administrationsgebyr eller lignede.
  • Skatteværdien af rentefradrag er sat til 25,6%

ÅOP beregner - indtast låneprovenu, periode, ydelse mv.

Låneprovenu - det beløb du får udbetalt  
Låneperiode i måneder  
Den månedlige ydelse - (den totale ydelse inklusiv evt. månedsgebyrer osv.)  
Lånets etableringsomkostninger, der medfinansieres - (det beløb der tillægges låneprovenuet) - skriv 0, hvis der ingen omkostninger er.  
Et eventuelt administrations- eller opkrævningsgebyr, der er indeholdt i den månedlige ydelse - skriv 0, hvis der ikke er et gebyr  

 

 

Resultat af beregning

ÅOP i % p.a.  ( se bemærkningerne nederst på siden omkring 360 vs. 365 dages åop)  
ÅOP i % p.a. efter skat  
Årlig nominel rente  
Pålydende rente - baseret på månedsvis renteberegning.  
NB. ved kvartalsvis eller halvårsvis rentetilskrivning vil den pålydende rente være forskellig fra vor beregnede pålydende rente - hvilket dog ikke ændrer noget ved åop eller den nominelle rente.

OBS! ÅOP er udregnet efter at een måned er 30 dage og året er 360 dage. Se bemærkningerne nedenfor vedrørende problemstillingen omkring åop ved 365 dage

 

rentebegreberne

"ÅOP" er forkortelsen for "årlige omkostninger i procent". Størrelsen skal oplyses overfor en forbruger i alle kreditforhold. ÅOP udtrykker ikke blot et låns rente, men også de med lånet forbundne omkostninger, hvad enten der drejer sig om etableringsomkostninger, herunder også tinglysningsomkostninger, forsikringsgebyrer  eller løbende opkrævningsgebyrer mv.

"ÅOP efter skat". Da renter er fradragsberettiget rent skattemæssigt og gebyrer ikke er det, viser flere låneudbydere tillige åop efter skat, således at man kan se nettovirkningen heraf. Der er anvendt en skatteværdi på 33% i beregningsprogrammet.

"ÅNR" er en forkortelse for årlig nominel rente,  ÅNR er et udtryk for et låns pålydende rente med tillæg af rentes renteeffekten dvs. hvis et lån har tolv rentetilskrivninger (månedlig rentetilskrivning) i løbet af et år i stedet for en, vil ånr vise rentes rente effekten hereaf. I Markedsføringsloven betegnes denne størrelse for "debitorrenten".

"Pålydende rente" er den rente man bruger, når man med en finanslommeregner skal udregne den månedlige ydelse på et lån. Det er også den rente der benyttes som regnefaktor i forbindelse med selve låneaviklingen m.h.t. beregning af renter, afdrag og restgæld på lån osv. I et gældsbrev vil man benytte betegnelsen den pålydende rente, for den rente, der beregner og dermed styrer låneafviklingen med hensyn til fordeling af rente, afdrag og restgæld.

Forbrugerstyrelsen og Finansrådet har sammen defineret rentebegreberne således:

Den "pålydende rente" er den rente, der benyttes til at udregne låneydelse samt rente og afdrag  mv. ud fra lånets hovedstol. ÅNR er "årlig nominel rente", der tager hensyn til antallet af rentetilskrivninger over året. ÅNR er således den "pålydende rente" korrigeret for det årlige antal af rentetilskrivninger. ÅNR kaldes i Markedsføringsloven for "debitorrenten". ÅOP er forkortelsen for "årlige omkostninger i procent", der udtrykker den samlede omkostning for et lån udtrykt i procent.

Bemærkning til rentebegreberne

Rentebegreberne er ikke i overensstemmelse med de definitioner, man kan finde i lærebøger om finansiering - især de lidt ældre bøger. Da Kreditaftaleloven blev indført byttede juristerne om på begreberne nominel rente og intern rente. Den interne rente blev i lovens forstand herefter kaldt den nominelle rente. Den pålydende rente blev ofte brugt synonymt med den nominelle rente, der nu var ubrugelig i sin oprindelige forstand.

Beregningsprogrammer på nettet skal vise debitorrenten, der dog ikke kan benyttes til beregninger af ydelse mv. I lånedokumentet bliver en lånekunde imidlertid præsenteret for den pålydende rente.

Derfor er der ofte forvirring omkring rentebegreberne.

360 vs. 365 dages åop

Loven siger, at åop skal udregnes for året som værende 365 dage uanset skudår - eller at en måned er = med 30,416667 dage. Hvis en låneydelse er udregnet efter hele måneder dvs. en måned er 30 dage og et år er 360 dage med en pålydende rente, der er baseret på året som 360 dage dvs. - at långiver ikke rentedebiterer for de 5 overskydende dage ud over de 360 dage, vil åop være større end den, som loven foreskriver.

Hvis låneydelsen er beregnet ud fra 30/360 dage og långiver rentedebiterer efter kalenderen, men åop udregnet efter 30/360, bliver åop for lille og dermed er i konflikt med loven. Der vil opstå en residual restgæld efter låneperioden udløb som kunden skal betale. Denne residual skal medgå i åop beregningen. Alternativt skal låneydelsen udregnes ud fra en pålydende rente, korrigeret for de ekstra 5 dage rente, således at ydelsen vil være højere. Den højere ydelse vil inddække lånet, således at der ikke opstår en residual restgæld, men vil være fuld indfriet til ved udløb af låneperioden. Til gengæld vil låneydelsen aktuel/365 være højere end ved 30/360, hvorved åop vil være tilsvarende højere.

Bankinfo's åop beregner vil vise et højere åop end loven foreskriver, hvi ydelserne er baseret på 30/360.

 

 

Kontaktinfo