EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
Simpel Studielåns beregner

Her kan du beregne, hvor  meget du skal betale tilbage hver måned efter studieophør. Du kan indtaste det ønskede låne beløb, som du på månedsbasis får udbetalt fra SU. Du kan angive en ønsket periode for tilbagebetaling hvorefter beregneren viser dig den månedlige ydelse, som du skal betale til SU.

 

studielåns-beregner

Se notatet og vejledning nedenfor - herunder også et budget eksempel for en studerende.

 

Angiv det månedlige lånebeløb som du ønsker udbetalt fra SU - f.eks. 3.489,-
Angiv i hvor mange måneder du ønsker lånebeløbene udbetalt  -  ( f.eks. estimeret studie tid)
Angiv hvor mange måneder efter studieophør, som du ønsker skal være afdragsfrie
Angiv antallet af måneder, som du efterfølgende ønsker at tilbagebetale lånene til SU over.

 

Jeg har i alt fået udbetalt  
Den akkumulerede studiegæld med renters rente ved studieperiodens ophør.  
Den akkumulerede studiegæld med renters rente  efter den afdragsfrie periode  
Den månedlige ydelse du efterfølgende skal betale til SU i tilbagebetalingsperioden  
Kreditinfo:

Saml.kreditbeløb kr.
Saml. kreditomk. kr.
Saml. tilbagebealing kr.
Fast debitorrente i studietiden 4% p.a.
Var. debitorrente efter studietid 4,60% p..a.
Åop i %
Samlet låneperiode i måneder

Afviklingsperiode i måneder

 

 

 

Ovenstående låne beregner er en simpel studielåns beregner. Udfyld de tomme felter og klik herefter på beregn knappen. Beregneren viser  hvad gælden er vokset til ved studieophør, og hvor meget du skal betale, hver måned i tilbagebetalings ydelse.

=> Her kan du indtaste det beløb, som du via SU ønsker at låne hver måned i studieperioden. Satserne i 2024 for SU lån er kr. 3.489 samt ekstra kr. 1.745 til forsørgere

=> Du skal endvidere indtaste i hvor mange måneder du ønsker det månedlige beløb udbetalt - ( f.eks. indtil studieophør).

=> Du skal angive i hvor mange måneder efter studieophør, som du ønsker skal være afdragsfrie. Info:
SU tillader, at du ikke betaler ydelse i det år, hvor studiet ophører. Endvidere behøver du heller ikke at betale ydelse i det efterfølgende kalenderår. Eks. Studiet ophører i juni måned og der er 6 resterende måneder i året. Dernæst ønsker du også at lånet skal være afdragsfri i det efterfølgende kalender år dvs. 12 måneder. Du kan herefter indtaste 18 i beregneren svarende til 6 måneder + 12 måneder. Inden tilbagebetalingen skal opåbegyndes.

=> Herefter skal du skrive, hvor mange måneder du vil tilbagebetale lånet over. Kan maksimalt være 15 år dvs. max 180 måneder

Beregneren viser nu, hvor stor gælden er ved studieophør med renters rente og hvor meget du herefter skal betale i ydelse om måneden. Ydelsen indeholder rente og afdrag, samt et opkrævningsgebyr. Efter endt perioden er al gæld med renter osv. tilbagebetalt til SU.

I beregneren er det forudsat, at SU beregner sig 4% p.a. i debitor rente i studieperioden, hvor renten tilskrives på månedsbasis og tillægges restgælden løbende.

Det forudsættes endvidere, at debitorrenten i tilbagebetalingsperioden - og i den afdragsfrie periode - er 4,60% p.a. med månedsvis rentetilskrivning. Renten er variabel og følger diskontoen - dvs. diskonto 3,60% +1%= 4,60%. 

Mindste ydelse er kr. 200,-. Tilbagebetalingsperioden skal forkortes indtil den månedlige ydelse overstiger de kr. 200,-.

Tilbagebetalingsperiodens længde er også afhængig af lånebeløbets størrelse. Beregneren afkorter selv ydelsen, hvis man har valgt en for lang løbetid på lånet.

I ydelsen er der tillagt et betalingsgebyr på kr. 10,-.


Skattemæssig fradrag for renter. Kan først opnås i afviklingsperioden. Den akkumulerede rente fra studieperioden kan fradrages skattemæssigt i takt med tilbagebetalingsydelsen indgår til SU. Her bruges ydelsen til først at afdrage på den akkumulerede rente, der på årsbasis indberettes til Skat af SU ved kalenderårets afslutning.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at optagelsen af et studielån har indflydelse på din økonomi de næste 10 til 20 år. I den periode er der risiko for, at den variable afviklingsrente kan stige, hvilket vil gøre lånet dyrere.

Det er også vigtigt, at du overholder dine tilbagebetalinger, når lånet skal afvikles. Misligholder du lånet ved ikke at betale de aftalte låneydelser, overgives lånet af SU til Skat til inddrivelse. Afviklingsrenten stiger samtidig til 7,75 %.  I dine skatteoplysninger, vil lånet endvidere  blive markeret som et lån til inddrivelse - "inddrivelsesgæld". Skat har endvidere mulighed for at foretage "lønindeholdelse" for inddrivelse af studiegælden dvs. din trækprocent bliver sat op.

Du kan også få problemer, hvis du ønsker at optage  et lån til f.eks. bolig eller bil mv. . Da banker og kreditinstitutter benytter sig af skatteoplysningerne i forbindelse med den lovpligtige kreditvurdering ved långivning, er der stor sandsynlighed for, at de vil give et afslag på en låneansøgning fra dig, når de ser, at du har misligholdt gæld.

   

Budgeteksempl for en universitetsstuderende

Indtægter - kr. pr. md  
SU - støtte efter skat  6.321
SU-lån 3.489
Lønindtægt efter skat 1.910
Samlet indtægt 11.720
   
Udgifter - kr. pr. md.  
   
Husleje 5.400
Bøger til studie 350
Mobiltlf. abonnement 150
Medielicens 208
Briller 100
Office pakken 33
Bærbar pc 167
Mobiltelefon 42
Delt streaming 50
Cykelservice 50
Transport 250
Tøj 350
Tandlæge 50
Sygesikring Danmark 118
Indboforsikring 172
Faste udgifter ialt 7.490
Rådighedsbeløb 4.230